Fa Ar En
کارشناس بازرگانی

جایگاه های شغلی گرین وب

کارشناس بازرگانی

شرایط احراز شغلی:

  1. شرایط عمومی
  2. نوع برخورد با مشتری
  3. اصول مذاکره
  4. آموزش اصول سازمان و رعایت سلسله مراتب
  5. در رابطه با موضوعات فنی و مورد نیاز پست سازمانی دوره مورد نظر

button

شرایط ارتقای شغلی:

  1. تکنیکهای موثر در مذاکره
  2. مذاکره تلفنی

سابقه مورد نیاز:

حداقل ۱ سال بعنوان کارمند در شرکتی مرتبط

 

 

چرا کار در گرین وب؟

Why work at Greenweb

محیط کاری گرین وب

Greenweb Working Space

نیازهای شغلی گرین وب

برای آگاهی از شرایط کاری در هر یک از جایگاههای زیر، لطفا روی عنوان کلیک کنید