Fa Ar En
کارشناس CRM

جایگاه های شغلی گرین وب

کارشناس CRM

وظایف و مسئولیت ها:
● شناسایی وضعیت موجود سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان
● بررسی وضعیت موجود، استخراج و مستند سازی کانالهای ارتباط با مشتری
● استخراج فرآیند ها و تدوین دستورالعمل ‌های اجرایی در حوزه ارتباط با مشتریان
● پیشنهاد راهکارهای جدید در حوزه سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس استراتژی و نیازهای شرکت
● تدوین اهداف سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان
● طراحی سیستم جامع ارتباط با مشتریان شرکت
● مدیریت پروژه CRM و همکاری با تیم های سیستمهای اطلاعاتی و تولید نرم افزار شرکت تا حصول نتیجه و تحویل سیستم
● دریافت و تحلیل نیازهای جدید CRM
● برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان واحد های مربوطه
● افزایش مداوم کارایی و امکانات جدید سیستمهای مورد نظر و ارائه و راه کارهای جدید و به روز رسانی CRM شرکت
● ارائه گزارش های پیشرفت پروژه و عملکرد سیستم ها به مدیر مربوطه
● مهندسی مجدد فرآیندهای مربوطه

button

الزامات و مهارت ها
● لیسانس یا فوق لیسانس نرم‌افزار یا IT یا MIS ،MBA
● دارای حداقل ۳ سال تجربه کاری مرتبط
● تجربه موفق در پروژه های CRM
● دانش و تجربه کافی در زمینه روش‌های مدل‌سازی نیازمندی‌ ها
● دانش و تجربه کافی در زمینه CRM
● توانایی مذاکره و استخراج نیازهای کسب و کار شرکت
● توانایی شفاف سازی و ساده سازی مسائل
● خوش برخورد و دارای روابط عمومی بالا
● دارای روحیه تیمی و همکاری
● چالش ‌پذیری، خلاقیت و توانایی حل مسئله
● شناخت استراتژی های بازاریابی، فروش و خدمات ( ترجیحاً شرکت های خدماتی )

چرا کار در گرین وب؟

Why work at Greenweb

محیط کاری گرین وب

Greenweb Working Space

نیازهای شغلی گرین وب

برای آگاهی از شرایط کاری در هر یک از جایگاههای زیر، لطفا روی عنوان کلیک کنید