Fa Ar En
کارشناس کنترل کیفیت

جایگاه های شغلی گرین وب

کارشناس کنترل کیفیت

وظایف کارشناس کنترل کیفیت (مشترک در همه صنایع)

 • گرفتن بازخورد و شکایات مشتریان و تجزیه و تحلیل و بررسی آنها
 • بررسی و رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس میزان کیفیت خدمات
 • بازنگری و بروزرسانی سیاست های کنترل کیفیت و مشارکت با مدیریت ارشد
 • آموزش و نظارت بر کارکنان جدید به منظور شناخت کامل نظام نامه کیفیت توسط آنها و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی توسط آنها که به کیفیت خدمات لطمه وارد می کند
 • تهیه گزارش برای مدیران کیفیت یا مدیران ارشد سازمان

دانش، مهارت و توانمندیهای مورد نیاز

 • مهارت های نوشتاری و گفتاری در سطح مناسب
 • آشنایی با چرخه های بهبود کیفی
 • آشنایی نسبی با مدلهای کیفیت سنجی خدمات حوزه فناوری اطلاعات
 • دانش فنی حوزه کاری در صنعت آی تی
 • دانش استانداردهای کنترل کیفیت و قوانین مربوطه
 • مهارت های خوب سازمانی و داشتن رویکرد روشمند در کار به منظور استفاده مناسب از بهترین روش های موجود و مرسوم ملی و بین المللی برای کنترل کیفی خدمات حوزه فناوری اطلاعات
 • توانایی اولویت بندی کارها و انجام به موقع پروژه ها مطابق با زمان تعیین شده
 • توانایی توجه زیاد به جزئیات – این ویژگی از مهمتری مهارت های مورد نیاز متخصص کنترل کیفیت در هر شرکت است و باعث می شود که کنترل های کیفی به نحو احسن صورت پذیرد.
 • مهارت های کار تیمی در حد مناسب

button

چرا کار در گرین وب؟

Why work at Greenweb

محیط کاری گرین وب

Greenweb Working Space

نیازهای شغلی گرین وب

برای آگاهی از شرایط کاری در هر یک از جایگاههای زیر، لطفا روی عنوان کلیک کنید