پیوستن به ما

برای سبز شدن و شکوفایی خلاقیت ها و توانمندی های خود به هلدینگ گرین وب بپیوندید. با توجه به گسترش فعالیت ها؛ دانش آموختگان با تجربه و متخصصان حوزه های مختلف می توانند با دانش و توانمندی های خود در محیط سبز، پویا و پر جوش و خروش ما مشغول به کار شوند.آنچه در این بخش در اختیار شما قرار می گیرد، اطلاعاتی است که تصویر کوچکی از محیط کار سبز ما را ترسیم و تشریح می کند.

گام اول: انتخاب موقعیت شغلی

1.پس از ارسال درخواست "پیوستن به گرین وب" برای ما، فرم و رزومه ارسالی، با رعایت محرمانه بودن، در واحد منابع انسانی گرین وب مورد بررسی قرار می گیرد و پس از بررسی اولیه توسط این واحد، در صورت تایید صلاحیت، فرم و رزومه ارسالی شما به مدیران بخش هایی که ممکن است تخصصتان برای آنها مناسب باشد برای بررسی ارسال خواهد شد.

2.مدت زمان لازم برای فرایند بررسی اولیه و نیز بررسی تخصص شما 10 روز است، طی این مدت ممکن است با شما تماس گرفته شود و پس از مصاحبه تلفنی، جلسه مصاحبه حضوری برای شما تنظیم می گردد. ممکن است علیرغم توانمندی های مطرح شده شما در رزومه، جایگاه شغلی خالی متناسب با آن در شرکت موجود نباشد، لذا درخواست شما تا مدت یک سال در آرشیو گرین وب به صورت جاری حفظ خواهد شد و ممکن است در فرصت های مناسب با شما ارتباط برقرار شود.

3.چنانچه امتیاز ارزیابی شما، پس از جلسه مصاحبه عمومی و تخصصی در حد قابل قبول بوده و جایگاه شغلی متناسبی برایتان در نظر گرفته شود، جلسات بعدی جهت مصاحبه نهایی، دعوت به کار و عقد قرارداد جهت پیوستن به گرین وب برگزار خواهد شد